Akceptujemy karty
Prowadzimy sprzedaż sprzętu

Prowadzimy sprzedaż sprzętu
Prowadzimy sprzedaż sprzętu
Prowadzimy sprzedaż sprzętu Prowadzimy sprzedaż sprzętu
Prowadzimy sprzedaż sprzętu
 •  
 •  
 • RIGHTWAY s.c
 • ul. Budziszyńska 113/9
 • 54-436 Wrocław
 • tel:
 • 602 689 215
 • 728 871 846
 •  


Trwa KONKURS URODZINOWY "Hasło na 5"

KONKURS „Hasło na 5” w związku z 5 jubileuszem RightWay s.c. fitness & nordic walking

z okazji piątych urodzin, wrocławski klub RightWay fitness & nordic walking ogłasza konkurs na najlepsze hasło opisujące nasz klub.

Przyłącz się do zabawy i zgarnij nagrody gwarantowane!
Jeśli Twojąpasją jest sport, aktywny tryb życia to masz szanse na nagrody!

ZASADY i REGULAMIN konkursu
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Hasło na 5”, zorganizowanego w związku z 5 jubileuszem firmy, mającego na celu jej promowanie wśród obecnych i przyszłych Klientów (zwanym dalej „Konkursem”).

 1. Organizatorem Konkursu jest RightWay s.c. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Budziszyńskiej 113/9 zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od 8.10.2017 do 31.10.2017 r.
 3. Jednozdaniowe hasło reklamowe klubu RightWay należy przesłać na adres: rightway.wroclaw@gmail.com
 4. W zgłoszeniu należy przesłać dane kontaktowe (imię/nazwisko/adres mailowy/telefon).
 5. Jedna osoba może zaproponować dowolną ilość haseł podczas trwania konkursu.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania haseł które:
 7. które zawiera w swojej treści słowa niecenzuralne
 8. które już istnieje na rynku polskim
 9. zawierające nazwę lub hasło już zastrzeżone lub objęte prawami autorskimi
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej klubu www.rightway.com.pl oraz na fun page’u na facebook’u w dniu 5.11.2017 o godz. 12:00
 11. Dla autorów trzech najlepszych haseł, Klub ufundował nagrody:

Trzy zestawy: ciśnieniomierz typu nadgarstkowego MesMed MM 204-Vengo, bidon termiczny 500 ml APTONIA oraz urządzenie do masażu ręcznego APTONIA 300.
Każdy zestaw o wartości 150 zł. Łączna wartość nagród 450 zł

 1. Organizator skontaktuje się z osobami nagrodzonymi za pomocą wiadomości e-mail na adres mailowy, z którego wpłynęło zgłoszenie do konkursu w ciągu 24 godzin od momentu ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Przewidziana nagroda będzie do odbioru w siedzibie firmy przy ul. Budziszyńskiej 113/9, Wrocław lub w jednej z lokalizacji treningowej Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru narody przez Uczestnika konkursu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adresu  e-mail, danych adresowych wraz z imieniem i nazwiskiem) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych   osobowych   (Dz.  U.  z 2002  r.  Nr  101,  poz.  926  z  późn.  zm.),  w  zakresie  niezbędnym  do przeprowadzenia Konkursu oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji uruchamianych w ramach działań marketingowo-promocyjnych Organizatora. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, oraz poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w Konkursie.
 1. Zgodnie  z  zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku  (Dz.  U.  z  2006  r.,  Nr  90,  poz.  631  z  późn. zm.), Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne: kopiowanie oraz wykorzystanie haseł zgłoszonych na powyższy konkurs, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu realizacji założeń konkursu i prezentacji jego wyników. Uczestnik oświadcza,  że  wyrażenie  zgody  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na wykorzystanie  zdjęć  z  wizerunkiem  Uczestnika odbierającego nagrodę, nadesłanego hasła  w  celach  konkursowych  oraz umieszczenie  ich  na  stronie  internetowej  organizatorów,  w  materiale  informującym  o konkursie i prezentującym prace uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń w Konkursie bez podania przyczyny.


KONTAKT: RightWay s.c., e-mail: rightway@rightway.com.pl,tel. 661 993 663 lub 661 990 220

RightWay.com.pl

Copyright © 2012-2018 Wszystkie prawa do artykułów oraz fotografii zastrzeżone! Zakaz kopiowania bez zgody administratora strony. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+