top of page

2 czerwca zdobywamy Śnieżkę w ramach Cyklu KORONA SUDETÓW Z RIGHTWAY!NA ŚNIEŻKĘ (1602m) NIEBIESKIM SZLAKIEM Z KARPACZA PRZEZ POLANĘ, SAMOTNIĘ I STRZECHĘ AKADEMICKĄ
zapisz się już dziś!


02.06.2019 kontynuacja CYKLU MARSZY NW - KORONA SUDETÓW POLSKICH - wejście/marsz NW na Śnieżkę

Cel imprezy zdobycie Odznaki Turystycznej "Zdobywca Korony Sudetów Polskich". Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich • Popularyzacja Nordic Walking jako dyscypliny sportu i rekreacji, pomagającej zachować witalność i zdrowie w każdym wieku • Promocja walorów turystycznych Sudetów • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia • integracja środowiska sympatyków Nordic Walking

PROGRAM WYJAZDU

Zbiórka: Wrocław, parking przy ul. Waligórskiego, Park Południowy, godz. 6.30. Planowany powrót godz. ok. 20.00

Długość trasy: cały dzień marszu wraz z przerwami pod chmurką, trasa wynosi ok. 16 km, istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy.

Trasa: zróżnicowana, trudności wynikające z warunków pogodowych (np. błoto, śnieg, deszcz), istnieje możliwość wypożyczenie kijów do nordic walking.

Ekwipunek: ubiór dostosowany do warunków pogodowych, preferowany ubiór trójwarstwowy, kurtka przeciwdeszczowa, nakrycie głowy, rękawiczki, obuwie górskie, trekkingowe, latarka czołowa, całodzienny prowiant, wysokoenergetyczne przekąski (batony zbożowo-bakaliowe, czekolada, suszone owoce), zapas napojów (co najmniej 2l), termos z ciepłym napojem, powerbank, naładowany telefon komórkowy, worek na śmieci

Ilość wolnych miejsc: bez ograniczeń

Transport: samochodowy

Cena: opłaty za trening wyjazdowy wynoszą: osoba dorosła – 45 zł, dziecko do 12 roku życia – 30 zł, przy czym na jeden tydzień przed terminem wyjazdu na trening, opłaty wynoszą: osoba dorosła – 60 zł, dziecko do 12 roku życia – 40 zł.

Ewentualne wypożyczenie kijów do nordic walking 5 zł

Każdy zarejestrowany Uczestnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia:

• Pamiątkowy medal

• Dobrą zabawę i super atmosferę

• Posiłek regeneracyjny w schronisku.


Płatność na konto: 22 1140 2004 0000 3702 7857 4797 (dane do przelewu: RightWay s.c., w tytule Śnieżka, imię i nazwisko) lub gotówką podczas treningu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej ilości uczestników (min. 10) i/lub bardzo złych warunków atmosferycznych. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE Rejestracja/ Zapisy Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Rejestracja odbywa się przez formularz internetowy na stronie http://elektronicznezapisy do dnia 30.05.2019, możliwość zapisu bezpośrednio na Marszu/Rajdzie nie gwarantuje medalu/certyfikatu.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły Marszu/Rajdu lub też nie wzięły udziału. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator zastrzega możliwość braku pełnych świadczeń dla wpłat po 30.05.2019

Ubezpieczenie Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w Marsz/Rajdzie. W celu zakupienia dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na Rajd proszę o kontakt z Organizatorami. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Marszu/Rajdu. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Marszu/Rajdu w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego .Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom Marszu/Rajdu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Marszu/Rajdu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów związanych z uczestnictwem w Rajdzie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Marszu/Rajdu.


bottom of page