top of page

7.04.2019 rozpoczynamy CYKL MARSZY NW - KORONA SUDETÓW - wejście/marsz NW na Śnieżnik

7.04.2019 rozpoczynamy CYKL MARSZY NW - KORONA SUDETÓW - wejście/marsz NW na Śnieżnik

Cel imprezy zdobycie Odznaki Turystycznej "Zdobywca Korony Sudetów Polskich". Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich • Popularyzacja Nordic Walking jako dyscypliny sportu i rekreacji, pomagającej zachować witalność i zdrowie w każdym wieku • Promocja walorów turystycznych Sudetów • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia • integracja środowiska sympatyków Nordic Walking

PROGRAM WYJAZDU

Zbiórka: Wrocław,parking przy ul. Waligórskiego, ParkPołudniowy, godz. 6.30. Planowany powrót godz. ok. 20.00

Długość trasy: cały dzień marszu wraz z przerwami pod chmurką, trasa wynosi ok. 21 km, istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy

Trasa: zróżnicowana, trudności wynikające z warunków pogodowych (np. błoto, śnieg, deszcz), istnieje możliwość wypożyczenie kijów do nordic walking

Ekwipunek: ubiór dostosowany do warunków pogodowych, preferowany ubiór trójwarstwowy, kurtka przeciwdeszczowa, nakrycie głowy, rękawiczki, obuwie górskie, trekkingowe, latarka czołowa, całodzienny prowiant, wysokoenergetyczne przekąski (batony zbożowo-bakaliowe, czekolada, suszone owoce), zapas napojów (co najmniej 2l), termos z ciepłym napojem, powerbank, naładowany telefon komórkowy, worek na śmieci

Ilość wolnych miejsc: bez ograniczeń

Transport: samochodowy, własny

Cena: opłaty za trening wyjazdowy wynoszą: osoba dorosła – 45 zł, dziecko do 12 roku życia – 30 zł, przy czym na jeden tydzień przed terminem wyjazdu na trening, opłaty wynoszą: osoba dorosła – 60 zł, dziecko do 12 roku życia – 40 zł.

Ewentualne wypożyczenie kijów do nordic walking 5 zł

Płatność na konto: 16 1140 2004 0000 3102 7444 8625 (dane do przelewu: RightWay s.c., w tytule Śnieżnik, imię i nazwisko) lub gotówką podczas treningu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej ilości uczestników (min. 10) i/lub bardzo złych warunków atmosferycznych. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE Rejestracja/ Zapisy Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Rejestracja odbywa się przez formularz internetowy na stronie http://elektronicznezapisy do dnia 31.03.2019, możliwość zapisu bezpośrednio na Marszu/Rajdzie nie gwarantuje medalu/certyfikatu.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły Marszu/Rajdu lub też nie wzięły udziału. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator zastrzega możliwość braku pełnych świadczeń dla wpłat po 31.03.2019 Wpisowe Każdy zarejestrowany Uczestnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia: • Pamiątkowy medal • Dobrą zabawę i super atmosferę • Posiłek regeneracyjny w schronisku.

Ubezpieczenie Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w Marsz/Rajdzie. W celu zakupienia dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na Rajd proszę o kontakt z Organizatorami. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Marszu/Rajdu. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Marszu/Rajdu w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego .Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom Marszu/Rajdu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Marszu/Rajdu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów związanych z uczestnictwem w Rajdzie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Marszu/Rajdu.

https://elektronicznezapisy.pl/event/3349.html?fbclid=IwAR3S6yZOUpg9R7rQfuJ2jKGPdhROPRk8FMpmF624qNyQtnNE33zXiZpgdVo


bottom of page