Aktywna rehabilitacja, rekreacja i sport osób niepełnosprawnych. REPTY 24-25.10.2014

W dniach 24-25 października 2014 r. w Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Aktywna Rehabilitacja, Rekreacja i Sport Osób Niepełnosprawnych." Podczas w/w wydarzenia instruktorzy RightWay aktywnie brali udział w promowaniu nordic walking wśród pacjentów ośrodka oraz uczestniczyli jako wykładowcy w konferencji. W czasie dwóch dni konferencyjnych można było wysłuchać wielu interesujących wykładów specjalistów różnych dziedzin i instytucji. Nasi instruktorzy wystąpili z wykładem pt. "Nordic Walking w rehabilitacji pacjentów po urazach kręgosłupa, stawów kolanowych i z endoprotezą stawów biodrowych na wybranych przykładach."  Celem naszej pracy było przedstawienie wybranych przypadków osób ze schorzeniami stawu biodrowego oraz cierpiących na chorobę Dandy Walkera oraz Von Wilebranta, które systematycznie ćwiczą nordic walking wspólnie z naszymi instruktorami oraz ich ocena jakości życia. Szczegółowo omówiono przypadek klienta ze stwierdzonym niedorozwojem i dysplazją obu stawów biodrowych od urodzenia, u którego wszczepiono endoprotezę. Opisano dolegliwości bólowe jakie towarzyszyły przed i po wszczepieniu protezy oraz wpływ systematycznych ogólnorozwojowych marszy nordic walking uprawianych od października 2013 r. na ruchomość w stawach, ruchomość kończyn, bolesność oraz ogólny stan zdrowia i sprawność fizyczną. Przedstawiono również przypadek klientki z Zespołem Dandy Walkera i Von Wilebranta.

W tym miejscu, chcielibyśmy serdecznie podziękować w/w klientkom, za poświęcony czas i materiały, które pozwoliły nam przygotować materiał na konferencję.

Pragniemy podkreślić, że za sprawą wszelkich tego typu konferencji, szkoleń, warsztatów, podczas których możemy z innymi uczestnikami wymienić się wiedzą i doświadczeniem, podzielić się pasją do sportu, aktywności ruchowej jaką jest nordic walking, staramy się oferować naszym klientom usługi wysokiej jakości, zaś sami zyskujemy bezpieczną przestrzeń do odkrywania własnych możliwości, potencjału i zdobywania doświadczeń zawodowych.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Informujemy, iż od 1 czerwca 2021 nastąpi zmiana cen usług RightWay. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce CENNIK/CENNIK NORDIC WALKING. Nowy cennik zostanie Państwu wysłany w dniu 29.05.2021r