I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

25 października w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach odbyła się         I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zastosowanie treningu marszowego Nordic Walking w rehabilitacji." Lekarze specjaliści z całej Polski, instruktorzy – szkoleniowcy Nordic Walking przedstawiali wyniki badań nad wpływem nordic walking na zdrowie pacjentów. Przedstawiono zalecenia Polskiego Forum Profilaktyki dotyczące aktywności fizycznej, historię Nordic Walking - prawidłową technikę, zastosowanie w kardiologii, w ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej, rehabilitacji pulmonologicznej. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z materiałami dot. usprawniania chorego z zespołem Guillaina-Barrè z zastosowaniem elementów Nordic Walking oraz wynikami badań nad zastosowaniem treningu Nordic Walking w onkologii, w zapobieganiu rozwojowi osteoporozy u pensjonariuszek domów pomocy społecznej i wielu innych dziedzinach.

Cieszy nas fakt, że nordic walking stał się popularny w środowisku medycznym i odnalazł zastosowanie w rehabilitacji pacjentów.  


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Informujemy, iż od 1 czerwca 2021 nastąpi zmiana cen usług RightWay. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce CENNIK/CENNIK NORDIC WALKING. Nowy cennik zostanie Państwu wysłany w dniu 29.05.2021r