top of page

Letni Rajd Nordic Walking 4 Pory Roku - LATO 23.06.2019 Las Osobowicki

Zaktualizowano: 25 kwi 2019

Zapraszamy wszystkich miłośników maszerowania z kijami na drugą edycję Letniego Rajdu NW 4 PORY ROKU - LATO, który odbędzie się w niedzielę, 23 czerwca. W tym roku organizatorzy wprowadzili kilka istotnych zmian. Start i meta rajdu zlokalizowana będzie w Lesie Osobowickim.


MIEJSCE: Las Osobowicki, Wrocław TERMIN: 23.06.2019 godz. 10.30

fot. Dorota Napora

Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości ok. 15 km. Każdy uczestnik rajdu otrzyma pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny. Organizatorem Letniego Rajdu Nordic Walking jest Wrocławskie Centrum Treningowe RightWay s.c. Rajd zakończymy wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek 😊(kiełbaski każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie)

Aby zapisać się do udziału w rajdzie należy kliknąć w link zamieszczony poniżej.

Po przejściu do formularza należy go wypełnić oraz dokonać opłaty startowej. Na liście startowej będą znajdować się tylko osoby, które dokonały wszystkich formalności. Zapisy do Letniego Rajdu Nordic Walking trwają do 21 czerwca (piątek) , po tym terminie nie będzie już możliwości wzięcia udziału w rajdzie. Przed dokonaniem rejestracji organizatorzy proszą o dokładne zapoznanie się z regulaminem imprezy.

Szczegółowe informacje dotyczące rajdu można uzyskać pod nr telefonu: 728 871 846 i 602 689 215 (RightWay s.c.). 

Zapisy i opłata wpisowa przyjmowane są do 21.06.2019 (*opłata warunkuje udział):

Wpisowe należy dokonywać na nr konta / dane Organizatora: RightWay s.c.

NUMER KONTA BANKOWEGO: mBank 22 1140 2004 0000 3702 7857 4797

Opłata - dorośli • do dnia 14.06.2019 opłata wpisowa – 35 zł • po 14.06.2019 opłata wpisowa 45 zł • w dniu rajdu opłata wpisowa – 50 zł

Opłata – dzieci, młodzież (10-15 lat) • do dnia 14.06.2019 opłata wpisowa 17 zł • po 14.06.2019 opłata wpisowa 30 zł • w dniu rajdu opłata wpisowa 35 zł

fot. archiwa RW

W ramach opłaty Uczestnicy otrzymają: 1. Medal lub znaczek okolicznościowy 2. Losowanie wśród uczestników nagród niespodzianek firmy Mountain Warehouse 3. Opiekę instruktorów i trenerów RightWay 4. Instruktaż z zakresu prawidłowej techniki nordic walking 5. Wspólna, profesjonalna rozgrzewka, trening- ćwiczenia i rozciąganie 8. Wyjątkową atmosferę! 9. Posiłek regeneracyjny Ponad to będzie jeszcze kilka innych, ciekawych atrakcji… :)


OGŁASZAMY RÓWNIEŻ KONKURS!

Kochani! Lubicie prezenty niespodzianki? Doceniamy, że jesteście z nami, a każdy komentarz i każde udostępnienie wywołuje u nas szerokie uśmiechy. Tym jednak razem ogłaszamy konkurs nietypowy :) nie na strój, ale na najlepsze hasło zamontowane na Was, na Waszych strojach!

Wypisz, co wyróżnia RightWay na tle innych klubów sportowych. Nagradzana będzie kreatywność.

Do wygrania sprzęt sportowo - turystyczny firmy Mountain Warehouse

https://www.mountainwarehouse.com/pl/


PROGRAM RAJDU: 10.30 – 10.45 Przywitanie uczestników /instruktaż BHP na trasie, omówienie programu imprezy/ 10.45 – 11.15 Wspólna ROZGRZEWKA 11.15 START MARSZU / trasa leśna – grupę prowadzi instruktor RW – marsz wraz z instruktażem z zakresu prawidłowej techniki marszu nordic walking; Ćwiczenia ogólnorozwojowe Przerwa I ćwiczenia ogólnorozwojowe + ćwiczenia doskonalące technikę nw; kontynuacja marszu Przerwa II – rys historyczny obiektu na trasie rajdu + kontynuacja marszu ok. 15.00 /ognisko/ - ćwiczenia rozciągające; Biesiadowanie przy ognisku; posiłek regeneracyjny Gry i zabawy, konkursy Dekoracja uczestników pamiątkowym medalem; • Losowanie wśród uczestników nagród niespodzianek ZAKOŃCZENIE ok. 16.30

Zapisy: wkrótce uruchomimy zapisy elektroniczne

 

WYCIĄG Z REGULAMINU IMPREZY Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu marszu z powodu niewystarczającej ilości uczestników (min. 10) i/lub złych warunków pogodowych. W zaistniałej sytuacji Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia dodatkowego, zastępczego terminu rajdu. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie przez uczestnika. Pełna kwota zostanie zwrócona wyłącznie w sytuacji odwołania rajdu przez Organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły Marszu/Rajdu lub też nie wzięły udziału. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator zastrzega możliwość braku pełnych świadczeń dla wpłat po 14.06.2019

Ubezpieczenie Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w Marszu/Rajdzie. W celu zakupienia dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na Rajd proszę o kontakt z Organizatorami. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Marszu/Rajdu. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Marszu/Rajdu w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego .Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom Marszu/Rajdu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Marszu/Rajdu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów związanych z uczestnictwem w Rajdzie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Marszu/Rajd

bottom of page