SKALNIK 945 m n.p.m. - wyjazdowy trening NW w ramach Korony Sudetów, 10.10.2020

Zaktualizowano: 10 wrz 2020

10 października 2020 r. (sobota) zapraszamy na kolejny wyjazd z firmą RightWay w ramach realizacji cyklu marszy Korona Sudetów z RightWay. Tym razem jedziemy do Janowic Wielkich, gdzie marsz nordic walking po Rudawskim Parku Krajobrazowym w kierunku szczytu SKALNIK 945 m n.p.m., kolejnym na naszej liście szczytów Korony Sudetów, połączymy ze zwiedzaniem ruin zamku w Bolczowie.Ruszamy z przyjmowaniem zapisów. Ilość miejsc jest ograniczona.


Zbiórka:

Miejsce I: Wrocław, parking przy ul. Waligórskiego, park Południowy, godz. 6.00.

Miejsce II: Janowice Wielkie, parking przy dworcu kolejowym godz. 7.40


Planowany powrót do Wrocławia godz. 19.00/20.00

Długość trasy: cały dzień marszu wraz z przerwami

Trasa: całkowity dystans w obie strony 20 km (szczyt i powrót), trasa zróżnicowana, czas marszu uwzględniający odpoczynki w jedną stronę 4,5 h, całkowity czas marszu 7 h.

Ekwipunek: ubiór dostosowany do warunków pogodowych (preferowany ubiór trójwarstwowy), obuwie górskie z dobrze trzymającą podeszwą, całodzienny prowiant. 

UWAGA! należy zabrać ciepłą odzież oraz latarkę!
Ilość wolnych miejsc: OGRANICZONA

Transport: samochodowy


Zapisy: https://elektronicznezapisy.pl/event/5183/strona.html

telefonicznie u instruktora - SMS tel. 728 871 846 i mailowe: rightway.wroclaw@gmail.com koniec zapisów 6 października

Cena: wpłata do 5 października 45 zł/os + koszty transportu (rozliczany w dniu wyjazdu ok. 25 zł). Po tym terminie: 60 zł/os.

UWAGA! Ze względu na dystans nie przewidujemy udziału dzieci.

Ewentualne wypożyczenie kijów do nordic walking/trekking 5 zł.

W cenie: odznaka turystyczna Korony Sudetów z RightWay, organizacja i opieka. 

Płatność: gotówką na treningu lub na rachunek bankowy RightWay Nr konta bankowego: 84 1140 2004 0000 3102 7960 4115Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej ilości uczestników (min. 14) i/lub bardzo złych warunków atmosferycznych. W zaistniałej sytuacji Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia dodatkowego, zastępczego terminu wyjazdu. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w treningu przez uczestnika. Pełna kwota zostanie zwrócona wyłącznie w sytuacji odwołania treningu przez Organizatora. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW TRENINGU WYJAZDOWEGO

Wyrażam zgodę na udział w treningu wyjazdowym organizowanym przez firmę RightWay Dorota Napora.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w treningu wyjazdowym i akceptuję zasady w nim zawarte oraz zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

Oświadczam również, że nie posiadam żadnych przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w treningu wyjazdowym (w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia ponoszę całkowitą odpowiedzialność za jego skutki). Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, w razie konieczności upoważniam Organizatora do zapewnienia świadczeń zdrowotnych celem zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.

Ponadto wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie i rejestrowanie na dowolnych nośnikach mojego wizerunku  (imienia, nazwiska i wizualnej prezentacji) przez Organizatora dla celów publikacji i promocji na stronie www.rightway.com.pl oraz w mediach społecznościowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia wyjazdu i promocji firmy RightWay Dorota Napora. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych jest przedsiębiorca RightWay Dorota Napora, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 01.10.2012 r., z siedzibą we Wrocławiu (54-436), przy ul. Budziszyńskiej 113/9 *.


(*) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Od 1.06.2021 zmiana cennika RightWay

Informujemy, iż od 1 czerwca 2021 nastąpi zmiana cen usług RightWay. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce CENNIK/CENNIK NORDIC WALKING. Nowy cennik zostanie Państwu wysłany w dniu 29.05.2021r