top of page

SKALNIK 945 m n.p.m. - wyjazdowy trening NW w ramach Korony Sudetów, 10.10.2020

Zaktualizowano: 10 wrz 2020

10 października 2020 r. (sobota) zapraszamy na kolejny wyjazd z firmą RightWay w ramach realizacji cyklu marszy Korona Sudetów z RightWay. Tym razem jedziemy do Janowic Wielkich, gdzie marsz nordic walking po Rudawskim Parku Krajobrazowym w kierunku szczytu SKALNIK 945 m n.p.m., kolejnym na naszej liście szczytów Korony Sudetów, połączymy ze zwiedzaniem ruin zamku w Bolczowie.Ruszamy z przyjmowaniem zapisów. Ilość miejsc jest ograniczona.


Zbiórka:

Miejsce I: Wrocław, parking przy ul. Waligórskiego, park Południowy, godz. 6.00.

Miejsce II: Janowice Wielkie, parking przy dworcu kolejowym godz. 7.40


Planowany powrót do Wrocławia godz. 19.00/20.00

Długość trasy: cały dzień marszu wraz z przerwami

Trasa: całkowity dystans w obie strony 20 km (szczyt i powrót), trasa zróżnicowana, czas marszu uwzględniający odpoczynki w jedną stronę 4,5 h, całkowity czas marszu 7 h.

Ekwipunek: ubiór dostosowany do warunków pogodowych (preferowany ubiór trójwarstwowy), obuwie górskie z dobrze trzymającą podeszwą, całodzienny prowiant. 

UWAGA! należy zabrać ciepłą odzież oraz latarkę!
Ilość wolnych miejsc: OGRANICZONA

Transport: samochodowy


telefonicznie u instruktora - SMS tel. 728 871 846 i mailowe: rightway.wroclaw@gmail.com koniec zapisów 6 października

Cena: wpłata do 5 października 45 zł/os + koszty transportu (rozliczany w dniu wyjazdu ok. 25 zł). Po tym terminie: 60 zł/os.

UWAGA! Ze względu na dystans nie przewidujemy udziału dzieci.

Ewentualne wypożyczenie kijów do nordic walking/trekking 5 zł.

W cenie: odznaka turystyczna Korony Sudetów z RightWay, organizacja i opieka. 

Płatność: gotówką na treningu lub na rachunek bankowy RightWay Nr konta bankowego: 84 1140 2004 0000 3102 7960 4115Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej ilości uczestników (min. 14) i/lub bardzo złych warunków atmosferycznych. W zaistniałej sytuacji Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia dodatkowego, zastępczego terminu wyjazdu. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w treningu przez uczestnika. Pełna kwota zostanie zwrócona wyłącznie w sytuacji odwołania treningu przez Organizatora. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW TRENINGU WYJAZDOWEGO

Wyrażam zgodę na udział w treningu wyjazdowym organizowanym przez firmę RightWay Dorota Napora.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w treningu wyjazdowym i akceptuję zasady w nim zawarte oraz zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

Oświadczam również, że nie posiadam żadnych przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w treningu wyjazdowym (w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia ponoszę całkowitą odpowiedzialność za jego skutki). Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, w razie konieczności upoważniam Organizatora do zapewnienia świadczeń zdrowotnych celem zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.

Ponadto wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie i rejestrowanie na dowolnych nośnikach mojego wizerunku  (imienia, nazwiska i wizualnej prezentacji) przez Organizatora dla celów publikacji i promocji na stronie www.rightway.com.pl oraz w mediach społecznościowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia wyjazdu i promocji firmy RightWay Dorota Napora. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych jest przedsiębiorca RightWay Dorota Napora, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 01.10.2012 r., z siedzibą we Wrocławiu (54-436), przy ul. Budziszyńskiej 113/9 *.


(*) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


bottom of page